Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2873
Title: Роль компетентності та управлінського потенціалу керівника соціального закладу на сучасному етапі розвитку українського суспільства
Authors: Ткаченко, Н.Э.
Ткаченко, Н.Е.
Іщенко, А.С.
Keywords: компетентність
потенціал
керівник
соціальний заклад
Issue Date: 2018
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Іщенко А.С., Ткаченко Н.Е. Роль компетентності та управлінського потенціалу керівника соціального закладу на сучасному етапі розвитку українського суспільства, Вісник СНУ ім. В.Даля, 2018. № 3(47), Том 1. С. 206-211.
Abstract: В статті розкрито поняття та визначено роль компетентності та потенціалу керівника в управлінні соціальним закладам. Компетентність працівника соціальної сфери, а особливо керівника установи, визначено найважливішою у роботі з суспільством. Показано, що управлінський потенціал є важливою складовою управління соціальним закладом та побудови структури надання соціальних послуг, а також налагодження атмосфери у трудовому колективі. Визначено, що професійна компетентність як складова професійної культури керівника, основа його професіоналізму й майстерності забезпечує успішність професійного розвитку фахівця та проявляється в різних видах керівної діяльності.
Description: Провідним в управлінні соціальним закладом є керівник з його правом приймати те чи інше управлінське рішення. Сутність роботи керівника полягає в перетворенні зовнішнього завдання закладу у внутрішню мету, а потім перетворення цієї мети в зовнішні завдання для співробітників закладу. Визначаємо, побудова організації процесу надання послуг будь-якого соціального закладу залежить від компетенції керівника. Сучасний стан розвитку суспільства вимагає від соціально- педагогічної та психологічної науки розв’язання складних завдань, спрямованих на розробку засобів, що сприяють розвитку майбутніх професіоналів. Процес підготовки майбутнього фахівця ми розглядаємо не як традиційну форму навчання, а як особистісний розвиток. Отже, немає єдиного підходу до визначення поняття компетенції, компетентності та їх статусу стосовно один одного. Управлінський потенціал соціального закладу слід розглядати не тільки по відношенню до можливостей певної посадової особи, але й як найважливіший внутрішній ресурс установи , здатний надавати організації нові умови праці та діяльності. Управлінський потенціал закладу характеризує в сукупності склад, рівень кваліфікації працівників апарату управління, рівень методичного, організаційного та технічного забезпечення управлінської діяльності. Управлінський потенціал у більшій мірі залежить від інтелектуального потенціалу організації, тобто від сукупності інтелектуальних здібностей працівників та можливості їх розкриття і використання.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2873
ISSN: 2219-2654
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Ткаченко Наталія Ернстівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья Ткаченко Том 1.pdf155,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.