Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2893
Title: Збірник матеріалів XІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація політичної системи сучасної України : стан та перспективи розвитку», 8 грудня 2017 р.
Issue Date: 2017
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Модернізація політичної системи сучасної України : стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів XІ всеукр. наук.-практ. конф., 8 грудня 2017 р. / [ред. кол.: Л. І. Павлова (гол.) [та ін.]]. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 120 с.
Description: У збірнику наукових праць містяться доповіді та повідомлення науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів України на XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка відбулася 8 грудня 2017 р. Подано матеріали з політико-соціальних проблем, присвячені модернізації політичної системи сучасної України, її структурним елементам та актуальним питанням сьогодення. Збірник підготовлено кафедрою політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2893
Appears in Collections:«Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку»
Публікації співробітників кафедри політології та міжнародних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет 2017.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.