Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2929
Title: Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін : освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація
Issue Date: 2019
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін : освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація : матеріали ІII міжнар. наук.-практ. конф. науковців, викладачів та аспірантів, м. Сєвєродонецьк, 24- 25 травня 2019 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т міжнар. відносин, Укр. асоц. дослід. освіти ; [за заг. ред. Целіщева О.Б.]. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля, 2019. – 192 с.
Description: У збірнику матеріалів конференції містяться доповіді та повідомлення науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів України та іноземних держав ІI Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 24-25 травня 2019 р. До збірника увійшли тези доповідей, присвячені проблемам іноземної філології, перекладу, міжкультурної комунікації, літературознавства, методики викладання іноземних мов. Подано матеріали з проблем та перспектив розвитку світового політичного процесу. Також розглянуто актуальні питання діяльності підприємств, розвитку туризму і сфери послуг в умовах глобалізації та євроінтеграції.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2929
Appears in Collections:Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація, 24- 25 травня 2019 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
макет_Збірник тез 3-гої міжнарод.конферен. ННІМВ.pdf2,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.