Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2946
Title: Соціально-психологічні особливості віктимізації людини за умов соціально-нормативних трансформацій
Authors: Гарькавець, Сергій Олексійович
Keywords: Юридична психологія, віктимологія
віктимність, вплив, рефлексія, соціальні девіації, соціально-нормативні координати
Issue Date: Jun-2012
Publisher: Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Гарькавець С. О. Соціально-психологічні особливості віктимізації людини за умов соціально-нормативних трансформацій / С. О. Гарькавець // Теоретичні та прикладні проблеми психології: зб. наук. праць СНУ ім. В. Даля. - №2(28). - С.123-128.
Abstract: У статті розглядається проблема впливу соціально-нормативних трансформацій, що відбуваються в українській державі, на віктимізацію її громадян. З’ясовані соціально-психологічні особливості віктимогенної уразливості сучасного українця. Зазначається, що інформаційний обмін, який реалізує цілеспрямовані, прямі або опосередковані види психологічного впливу (переконання, сугестія, навіювання та зараження) призводить до зміни уявлень людини про існуючи або домінуючи соціально-нормативні координати його життєдіяльності. Але ці уявлення не є стійкими, оскільки не відбувається якісної інтерналізації нових соціальних норм, їхньої глибокої рефлексії. Наслідками цього стає поширення різних форм соціальних девіацій, які, у свою чергу, сприяють подальшій віктимізації індивідів. Встановлено, що зміна соціально-нормативних координат життєдіяльності людей найбільш негативно, у віктимогенному сенсі, відбивається на особистостях, яким властиві дефекти психічних пізнавальних процесів, емоційна нерівновага, знижена рефлексія, підвищені конфліктність та конформність, акцентуації характеру за істероїдним, демонстративним і збудженим типом та домінування фізіологічних аспектів у поведінці.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2946
Appears in Collections:Гарькавець Сергій Олексійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гарькавець_СПОВ.pdf412,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.