Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2947
Title: Прояви конкурентної віктимності в умовах соціального конфлікту
Authors: Гарькавець, С.О.
Keywords: Соціальна психологія, віктимологія, конфліктологія
жертва, ідентичність, конкурентна віктимність, примирення, соціальний конфлікт
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Харків: ХНУВС
Citation: Гарькавець С. О. Прояви конкурентної віктимності в умовах соціального конфлікту // Тези доп. участників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам1яті проф. С. П. Бочарової (25 квіт. 2019 р., м. Харків, Україна) / МВС Україна, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. С. 167-170.
Abstract: Розглядаються особливості прояву феномену конкурентної віктимності особистості в умовах розвитку соціального конфлікту. Зазначається, що конкурентна віктимність виступає деструктивним чинником, який генерує загострення конфлікту та значно ускладнює пошуки шляхів щодо примирення ворогуючих сторін.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2947
Appears in Collections:Гарькавець Сергій Олексійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гарькавець_ХУВС_2019.pdf288,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.