Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2948
Title: Фасилітація та розвиток професійних компетентностей сучасного педагога
Authors: Гарькавець, Сергій Олексійович
Волченко, Лариса Петрівна
Keywords: Соціальна психологія, педагогічна психологія
інгібіція, комунікативна компетентність, конфліктологічна компетентність, невербальна активність, педагог, педагогічна діяльність
Issue Date: Oct-2019
Publisher: Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля
Citation: Волченко Л. П., Гарькавець С. О. Фасилітація та розвиток професійних компетентностей сучасного педагога // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2019. №3(50). С. 53-63.)
Abstract: У статті розглядається взаємозв’язок між фасилітацією та розвитком професійних компетентностей сучасного педагога. Встановлено, що педагогічна фасилітація є багатовимірним, багатокомпонентним і динамічним утворенням, що інтегрує в собі різні прояви особистості, які визначають можливість ефективного виконання суб’єктом педагогічної діяльності, своїх функцій. Фасилітація виступає умовою розвитку професійних компетентностей учителя, його готовності до педагогічної діяльності відповідно до вимог сучасного освітнього середовища. З’ясовано, що формування та розвиток фасилітативної компетентності особистості пов’язані з функціонуванням таких компонентів її психічної активності як когнітивний, афективний та конативний. Визначено, що ефективні фасилітативні впливи стають можливими за наявності комунікативної та конфліктологічної компетентності педагога. Суттєве значення має невербальна активність суб’єкта діяльності, його спроможність викликати атракцію у інших. Наголошено, що жести, міміка, пантоміміка, проксеміка, ольфакторика можуть справляти як фасилітативний, так й інгібіційний впливи, а тому педагогу треба зважати на власну невербальну активність та відповідну активність учнів, щоб ця своєрідна форма спілкування сприяла одночасному полегшенню та стимулюванню процесу навчання, а не ускладнювала його. Обґрунтована необхідність розробки технологій розвитку фасилітативних якостей педагогів, як необхідної умови здійснення ними професійної діяльності, що відповідає потребам часу.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2948
ISSN: 2219-2654
Appears in Collections:Гарькавець Сергій Олексійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Волченко_Гарькавець_Фасилітація.pdf444,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.