Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2982
Title: Електроємнісний інтроскоп для масиву гірських порід
Other Titles: Электроёмкостный интроскоп для массива горных пород
Authors: Діденко, М.О.
Диденко, М.А.
Didenko, M.
Бабіюк, Г.В.
Бабиюк, Г.В.
Babiiuk, H.
Пунтус, В.Ф.
Пунтус, В.Ф.
Puntus, V.
Keywords: стан масиву гірських порід
тріщинуватість гірських порід
Issue Date: 25-Feb-2011
Citation: Пат. № 57376 Україна, МПК G 01 V 3/18 (2011.01). Електроємнісний інтроскоп для масиву гірських порід / Г.В. Бабіюк, М.О. Діденко, В.Ф. Пунтус ; заявитель і патентовласник М.О. Діденко. - u201009387 ; заявл. 26.07.10 ; опубл. 25.02.11, Бюл. № 4.
Abstract: Електроємнісний інтроскоп для масиву гірських порід, що містить пристрій для виміру, з'єднаний кабелем із зондом, що містить генератор і електроємнісний датчик, які розташовані всередині діелектричного корпусу зонда у вигляді труби з заглушками, який приєднаний до штанг досилання в шпур, який відрізняється тим, що штанги виконані з гнучких труб, зонд оснащений притискним пристроєм у вигляді пружини, закріпленої на корпусі зонда за допомогою двох кілець, одне з яких є рухомим, електроємнісний датчик зонда виконаний у вигляді спіралі, навитої на діелектричний каркас двожильним проводом, кожна жила якого є обкладинкою конденсатора.
URI: http://uapatents.com/3-57376-elektroehmnisnijj-introskop-dlya-masivu-girskikh-porid.html
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2982
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57376 - patent.pdf122,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.