Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2983
Title: Спосіб контролю та діагностики стану порід навколо виробки
Other Titles: Способ контроля и диагностики состояния пород вокруг выработки
Authors: Діденко, М.О.
Диденко, М.А.
Didenko, M.
Бабіюк, Г.В.
Бабиюк, Г.В.
Babiiuk, H.
Пунтус, В.Ф.
Пунтус, В.Ф.
Puntus, V.
Keywords: стан масиву гірських порід
тріщинуватість гірських порід
прояви гірського тиску
інтроскоп
Issue Date: 10-Feb-2014
Citation: Пат. № 87542 Україна, МПК G 01 N 1/00, Е 21 В 49/00 (2014.01). Спосіб контролю та діагностики стану порід навколо виробки / Г.В. Бабіюк, М.О. Діденко, В.Ф. Пунтус ; Донбас. держ. техн. ун-т. - u201310751 ; заявл. 06.09.13 ; опубл. 10.02.14, Бюл. № 3.
Abstract: Спосіб контролю та діагностики стану порід навколо виробки включає буріння шпурів для розміщення зонда в масиві гірських порід, генерування електромагнітних коливань, вимірювання їх частоти та оцінювання параметрів тріщинуватості за допомогою електроємнісного датчика і вимірювального приладу. У виробці обладнують спеціальні спостережні станції, котрі складаються із шпурів та вимірювальних зондів, які розміщують в шпурах по всій їх довжині з зазорами для притискних пристроїв, за допомогою яких притискують зонд до породної поверхні шпуру та визначають діаметр шпурів під час кожного вимірювання. При цьому кінці з'єднувальних проводів крізь отвори в трубі заводять у її герметичну середину та під'єднують через комутаційний блок до генератора коливань і вимірювального приладу, що з'єднується в усті з трубою, й перетворює електромагнітні коливання у цифровий електричний сигнал та передає оперативні дані по каналах зв'язку на пункт приймання інформації, за якою оцінюють розкриття тріщин для кожного датчика й визначають коефіцієнт тріщинної порожнистості порід, розподіл якого навколо виробки представляють у вигляді просторово-часової функції.
URI: http://uapatents.com/11-87542-sposib-kontrolyu-ta-diagnostiki-stanu-porid-navkolo-virobki.html
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2983
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87542 - patent.pdf391,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.