Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3005
Title: Управління конфліктами на підприємстві як фактор підвищення конкурентоспроможності
Authors: Хімченко, А.О.
Keywords: конфлікт
конкурентоспроможність
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Хімченко А.О. Управління конфліктами на підприємстві як фактор підвищення конкурентоспроможності / А. О. Хімченко // Цілі сталого розвитку : проблеми і можливості досягнення в Україні та світі : матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14 листоп. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2019. – С.154-156.
Abstract: Конфлікти – це невід'ємна частина соціальної, і в тому числі трудової діяльності людини. І тут важливо вчасно запобігти, а якщо це не вдалося зробити, то максимально безболісно вийти з конфліктної ситуації. Для цього необхідно правильно і своєчасно розпізнати причини зіткнень, вибрати стратегію і спробувати вгадати результат.
Description: Джерела 1. Жарковская П., Бродский Б.Е. Антикризисное управление. Учебник.- М. Омега Л, 2008. – 480с. 2. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: монографія: в 3т. ТЗ / Онищенко В.О., Козаченко Г.В., Птащенко Л.О., Онищенко С.В., Завора Т.М. та ін.].- Полтава: ПолтНТУ, 2009.-399 с. 3. Ридинг К. Стратегическое бизнес-планирование: Динамическая система повышения эффективности и обеспечения конкурентного приемущества / К. Ридинг; под ред. И.А. Войтюк, пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс. – 2005. – С. 384. 4. Гончаров В.М. Державна інноваційна політика розвитку науково-технічних систем: монографія / В.М. Гончаров, І.В. Моргачов. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 372 с. 5. Гончаров В.Н. Повышение эффективности системы управления персоналом проектных предприятий Луганской области / В.Н. Гончаров, И.В. Моргачев // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. - №195 (Том II). – С.269 – 277. 6. Моргачев И.В. Гуманистические принципы мотивации труда как резерв снижения издержек проектных предприятий / И.В. Моргачев // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. - Випуск 189 (Том II). – С.625 – 634.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3005
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Виступи, доповіді, тези
Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.