Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3009
Title: Стратегічне управління компанією в умовах економічної кризи
Authors: Каськов, В.О.
Keywords: економічна криза
стратегічне управління
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Каськов В.О. Стратегічне управління компанією в умовах економічної кризи / В.О. Каськов // Майбутній науковець – 2019 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 12 груд. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - Ч. ІІ. - С. 45-47.
Abstract: Використані джерела
1. Головін Р. Г. Особливості реалізації заходів державного антикризового управління в провідних країнах світу / Р. Г. Головін. // Державне управління: теорія та практика. - 2013. - № 1. – C.1-8
2. Камнєва А. В. Дослідження існуючих інструментів та моделей антикризового управління на підприємстві / А. В. Камнєва // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2014. - № 4. - С. 15–27.
3. Кривов’язюк І. В. Антикризове управління як визначальна передумова розвитку сучасного підприємства / І. В. Кривов’язюк // Економіка та держава. - 2011. - № 12. - С. 43-47.
4. Рубан В. М. Антикризові інструменти та основні функції антикризового менеджменту / Віра Рубан // Галицький економічний вісник, — Т. : ТНТУ, 2015. — Том 48. — № 1. — С. 109-114
5. Теоретико-методологічні основи регулювання економічних процесів: від кризи до сталого розвитку/ за заг. ред. О.В. Кендюхова. - К.: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2015. - 217 с.
6. Моргачов І.В. Проблеми і перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні / І.В. Моргачов // Інтелект ХХІ. - 2018. - № 5. - С. 138 - 142.
7. Моргачов І.В. Удосконалення державної інноваційної політики розвитку науково-технічних систем : монографія / І.В. Моргачов. – Луганськ : вид-во «Ноулідж», 2014. – 388 с.
8. Дорогіна А.А., Моргачов І.В. Передумови майбутньої світової фінансової кризи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку місцевих громад" (м. Сєвєродонецьк, 19 квітня 2018 року). – Сєвєродонецьк: ПП "Поліграф- Сервіс", 2018. – с.118 - 119.
Description: Для ефективного стратегічного управління в умовах кризи необхідно мати чітке уявлення про причини її виникнення та зрозуміти вплив на всі сфери діяльності, щоб своєчасно вжити необхідні заходи щодо подолання економічної кризи на підприємстві.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3009
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Каськов.Tezu_Naykovec_2019ч2.pdf467,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.