Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3010
Title: Основні принципи організації маркетингової служби на підприємстві
Authors: Колінько, В.В.
Keywords: маркетинг
маркетингова служба
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Колінько В.В. Основні принципи організації маркетингової служби на підприємстві: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Майбутній науковець – 2019» 12 груд. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ– Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. С.33-35.
Abstract: Використані джерела:
1.Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс/Ф. Котлер. - М. и др.: ИД "Вильямс", 2005. - 646 с
2.О. Азарян , В. Руделиус Маркетинг — Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. — К. 2009. — 648 с.
3.Медведев П.М. Организация маркетинговой службы с нуля. – СПб: Питер. – 2005. – 224 с.
4. Шеремет Д.А. Маркетинговый анализ и его роль в стратегическом развитии организации // Аудит и финансовый анализ. – 2007. – №5. – С.418-427.
5.Моргачов І.В. Перші кроки відкриття власної справи: сучасні технології та дилеми / І.В. Моргачов, О.Ю. Чорна, Н.О. Держак // Вісник СНУ ім. В. Даля. — 2018. — № 4(245). — С. 66-70.
6. Моргачов І.В. Інфраструктура розвитку регіонів: монографія / І.В. Моргачов. — Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2018. — 180 с.
7. Моргачов І.В. Яка інфраструктура необхідна для високотехнологічної самозайнятості населення / І.В. Моргачов // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2018. - № 21. - С. 184 - 188.
Description: Керівництво компанії має чітко усвідомлювати, що здійснити повне управління процесом впливу на споживача з боку фірми неможливо, проте з клієнтами необхідно постійно працювати, щоб переконати їх у перевагах саме свого товару, розсіяти недовіру, створити психологічну готовність до його придбання. Саме на це і мають бути спрямовані заходи існуючої маркетингової служби.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3010
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Чорна Ольга Юріївна
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Колінько.Tezu_Naykovec_2019ч2.pdf476,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.