Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3014
Title: Особливості розробки системи мотивації персоналу підприємства з урахуванням зарубіжного досвіду
Authors: Ракитянська, А.
Ткаченко, Н.Е.
Keywords: мотивація персонала
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Ракитянська А. Особливості розробки системи мотивації персоналу підприємства з урахуванням зарубіжного досвіду: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Майбутній науковець – 2019» 12 груд. 2019 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. ІІ– Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. С.39-41.
Abstract: Література:
1. Зубарева Е.А. Международный опыт мотивации персонала в условиях современной экономики/Е.А.Зубарева, Т. Г. Мотовиц// Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ». – 2014. – Том 5, № 4 – С. 544-547
2. Білоус Я.Ю. Мотивація управлінського персоналу/ Я.Ю. Білоус// Технологія-2016: Матеріали міжнар. наук.-техн. конф. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.І. Даля, 2016. – С. 226-227
3. Ткаченко Н.Э. О внутренней мотивации персонала в контексте обеспечения устойчивого развития организации/ Н.Э. Ткаченко // Мукачівський державний університет, м. Мукачів Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – № 7. – Режим доступу до журналу: htpp://eonomyandsociety.in.ua
Description: Підводячи підсумок, зауважимо, що в процесі побудови системи мотивування персо-налу підприємства необхідно ураховувати досвід зарубіжних країн та в цілому передовий досвід щодо мотивації персоналу, діагностувати потреби та фактори, що є важливими для працівників, та у відповідності до цього використовувати стимули, спрямовуючи систему мотивація на забезпечення досягнення цілей підприємства. Також необхідно періодично перебудовувати систему мотивування, удосконалюючи її, адже мотивація персоналу змі-нюється з часом.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3014
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Ткаченко Наталія Ернстівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ракитянська-Tezu_Naykovec_2019ч2.pdf478,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.