Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3062
Title: Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування
Authors: Білоус, Я.Ю.
Keywords: територіальна громада, регіон, місцеве самоврядування
Issue Date: Oct-2016
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Білоус Я.Ю. Територіальна громада як суб’єкт місцевого самоврядування // Стратегії сталого розвитку: на шляху до сильнішої громади: матеріали наук.-практ. конф., 21 жовтня 2016 р., м. Сєвєродонецьк / Укл. І.М. Семененко. — Сєвєродонецьк: вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2016. — 314 с. — С. 101-102.
Description: 1. Олуйко В. Муніципальна реформа: на часі кроки вперед / В. Олуйко // Уряд. кур’єр. – 2002. – 25 груд. 2. Петришин О. В. Нормативно-правова база регіональної влади в Україні: шляхи удосконалення / О. В. Петришин, Т. В. Кучеренко // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. пр. – С. 23–33. 3. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації : наук. доп. / [ редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2014. – 128 с. 4. Шаповалов О. Надаймо самостійності, вивільнімо динамізм та енергію / О. Шаповалов // Віче. – Режим доступу : http://www.vіche.іnfo/journal/147/ 5. Гончаренко І.В. Розвиток місцевого самоврядування як передумова організації активної територіально громади/І.В.Гончаренко// ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК. – 2011. –№ 6. – С.126. 6. Гончаренко, І.В.Регулювання територіально-економічних процесів [Текст] / І. В. Гончаренко // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково- практичної конференції професорськовикладацького складу (15-17 квітня 2009р.). — Миколаїв : МДАУ, 2009. — С. 40-43.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3062
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Білоус Яна Юріївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konferentsyya-sbornyk-030317.pdf51,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.