Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3069
Title: Сучасний стан промисловості Луганської області та шляхи його покращення
Other Titles: Современное состояние промышленности Луганской области и пути его улучшения
Authors: Паничок, М.Ю.
Панычок, М.Ю.
Panychok, M.
Швець, Н.В.
Швец, Н.В.
Shvets, N
Keywords: Луганская область
Луганська область
промышленное развитие
розвиток промисловості
промышленный регион
промисловий регіон
посткризисные траснформации
посткризові трансформації
региональная экономическая политика
регіональна економічна політика
сектора экономики
сектори економіки
экономика промышленности
економіка промисловості
Issue Date: 12-Nov-2019
Publisher: ХНУБА
Citation: Паничок М. Ю. Сучасний стан промисловості Луганської області та шляхи його покращення / М. Ю. Паничок, Н. В. Швец // Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених. 12 листопада 2019 р., м. Харків / За загал. ред. проф. А. В. Сєрікова. – Харків: ХНУБА, 2019. – Ч. 2. Адміністративно-управлінська діяльність у публічній сфері. – С. 171-175.
Abstract: Питання промислового розвитку має дуже велике значення для традиційно промислового регіону України. Отже, важлива роль промисловості як основного драйвера економічного зростання регіону є беззаперечною. Адже саме цей сектор економіки створює найбільший мультиплікативний ефект у регіональній економіці, тому будь-які негативні явища, чинники суттєво впливають на її стан, руйнуючи підґрунтя соціально-економічного розвитку регіону. Тож подолання перешкод у розвитку промислового виробництва, особливо в регіонах посткризових трансформацій, є надзвичайно актуальним.
Description: Посилання: 1. Показники економічної діяльності підприємств / Офіційний сайт Головного управління статистичної служби в Луганській області // [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://lg.ukrstat.gov.ua/sinf/rospidpr/arch_rozpidpr.php.htm 2. Валовий регіональний продукт / Офіційний сайт Головного управління статистичної служби в Луганській області // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lg.ukrstat.gov.ua/sinf/nacrah/rnacrah.php.htm 3. Наявність і стан основних засобів / Офіційний сайт Головного управління статистичної служби в Луганській області // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lg.ukrstat.gov.ua/sinf/inbud/inbud1011_11.php.htm
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3069
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference 12.11.2019. P.2. p.171-175. Panychok (+Shvets).pdf387,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.