Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3070
Title: Побудова графу множин елементів опису проблемних ситуацій як етап складання моделі ситуаційної діагностики регулювання процесів формування соціального капіталу у інтернет-ком’юніті
Other Titles: Построение графа множества элементов описания проблемной ситуации как этап составления модели ситуационной диагностики регулирования процессов формирования социального капитала в интернет-комьюнити
Authors: Антощак, А.Д.
Антощак, О.Д.
Кривуля, П.В.
Antoshchack, A.D.
Antoshchak, O.D.
Krivulia, P.V.
Keywords: интернет-комьюнити
інтернет-ком`юніті
макроситуация
макроситуація
микроситуация
мікроситуація
ситуационная диагностика
ситуаційна діагностика
социальный капитал
соціальний капітал
Issue Date: 12-Nov-2019
Publisher: ХНУБА
Citation: Антощак О. Д. Побудова графу множин елементів опису проблемних ситуацій як етап складання моделі ситуаційної діагностики регулювання процесів формування соціального капіталу у інтернет-ком’юніті / О. Д. Антощак, П. В. Кривуля // Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених. 12 листопада 2019 р., м. Харків / За загал. ред. проф. А. В. Сєрікова. – Харків: ХНУБА, 2019. – Ч. 2. Адміністративно-управлінська діяльність у публічній сфері. – С. 214-219.
Abstract: Регулювання процесів формування соціального капіталу у достатньо специфічних але дуже важливих для такого формування спільнотах як інтернет-ком`юніті є типовою «м’якою» ситуацією, тобто ситуацією, яку неможна представити формальною математичною моделлю. Але від цього актуальність вирішення таких завдань не зменшується, а рішення приймають не завжди на базі оптимізаційного обґрунтування. Для вирішення надскладних завдань у м’яких ситуаціях розробляють ситуаційні моделі, які мають надавати рекомендації по ідентифікаціям макроситуацій, що є класами мікроситуацій за ознакою узагальнення програм дії.
Description: Посилання: 1. Кривуля П. В. О синтезе методов анализа иерархий и фаззи-вычислений в целях развития ситуационной діагностики. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2006. Вип. 16 (II). С. 181–195. 2. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Пер. с англ. Р. Г. Вачнадзе. М.: Радио и Связь, 1993. 278 с.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3070
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Кривуля Павло Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference 12.11.2019. P.2. p.214-219. Antoshchack (+Krivulia).pdf508,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.