2020 : [21] Community home page

Browse

Collections in this community

Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону [2]

збірник тез доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2020 року, м. Сєвєродонецьк

Новини в сучасному інформаційному просторі України [1]

матеріали ІІІ студентської наук.-практ. конф. до 100-річчя СНУ ім. В. Даля, 10 лют. 2020 р., м. Сєвєродонецьк

Сучасні технології в науці та освіті [2]

матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя СНУ ім. В. Даля, 27-28 лют. 2020 р., м. Сєвєродонецьк