2020 : [148] Community home page

Browse

Collections in this community

Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів глобалізації та інтеграції [1]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 23 жовтня 2020 р., Сєвєродонецьк

Мова і світ: проблеми філології та перекладознавства, 17 квіт. 2020, м. Сєвєродонецьк [1]

зб. матеріалів ІІІ Всеукр. студ. наук.-практ. Інтернет-конф.

Цілі сталого розвитку : проблеми і можливості досягнення в Україні та світі [63]

матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 12 листопада 2020 р., м. Сєвєродонецьк

Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону [3]

збірник тез доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2020 року, м. Сєвєродонецьк

Новини в сучасному інформаційному просторі України [1]

матеріали ІІІ студентської наук.-практ. конф. до 100-річчя СНУ ім. В. Даля, 10 лют. 2020 р., м. Сєвєродонецьк

Сучасні технології в науці та освіті [2]

матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя СНУ ім. В. Даля, 27-28 лют. 2020 р., м. Сєвєродонецьк