Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3090
Title: Homo sapiens чи hi-tech homo?
Authors: Шелковая, Н.В.
Shelkovaya, N.
Issue Date: 2019
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Шелковая Н. В. Homo sapiens чи hi-tech homo? / Н.В. Шелковая // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. науковців, юристів-практиків, молодих вчених, аспірантів, здобувачів, студентів, 24-25 квітня 2019 р. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – С. 141-144.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3090
Appears in Collections:Тези доповідей, виступи на конференцях
Шелковая Наталія Валеріївна
«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 24-25 квітня 2019 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HOMO_SAPIENS_ЧИ_HI-TECH_HOMO_141-144.pdf289,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.