Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3177
Title: Взаємозв’язок рівня розвитку електронного урядування на місцевому рівні та регіональних інноваційних процесів
Other Titles: The Relationship Between the Level of E-Government Development at the Local Level and Regional Innovation Processes
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: регіональні інноваційні процеси
інфраструктурне забезпечення регіональних інноваційних процесів
регіональне електронне врядування
базис електронного врядування
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Моргачов І.В. Взаємозв’язок рівня розвитку електронного урядування на місцевому рівні та регіональних інноваційних процесів / І.В. Моргачов // Інтелект ХХІ. - 2020. - № 1. - С. 113-117 DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-1.20
Abstract: Регіональні інноваційні процеси розглянуто в якості чинника підвищення конкурентоспроможності регіонів та національного господарства в світовій спеціалізації в умовах поглиблення конкуренції в міжнародному розподілі праці. Метою роботи є уточнення характеру та особливостей взаємного непрямого та двостороннього зв’язку рівня розвитку електронного врядування в регіонах та регіональних інноваційних процесів в Україні. В статті уточнено елементи базису розвитку регіонального електронного урядування та регіональних інноваційних процесів, а також особливості зв’язку останніх з рівнем відповідного урядування. Визначено можливість впливу регіональних інноваційних процесів на формування елементів регіонального електронного урядування, що робить регіональні інноваційні процеси важливими об’єктами державного регулювання. Конкретизовано взаємозв’язок базису, рівня регіонального електронного врядування та регіональних інноваційних процесів, що є динамічним, коли характер відповідного взаємозв’язку може змінюватися в різні умовні стани та повертатися в первісні. Визначено основні проблеми розвитку регіонального електронного врядування внаслідок недостатнього рівня його базису. Обґрунтовано шляхи вирішення проблем існування базису регіонального електронного врядування, що передбачає використання шаблонних програмних та технічних засобів і рішень за умов провідної ролі національних органів публічної влади. Суттєвий відрив в ступені електронного врядування на національному і місцевому рівні зумовлює необхідність передачі провідної ролі в розвитку відповідного врядування в регіонах на національний рівень шляхом використання шаблонів та універсальних підходів. Наявність впливу регіональних інноваційних процесів на елементи базису регіонального електронного врядування зумовлює незалежність пріоритетності підтримці регіональних інноваційних процесів від промислової спеціалізації регіону.
Description: Визначено наявність як прямого, так і зворотнього зв’язку між рівнем розвитку електронного врядування в регіоні та регіональними інноваційними процесами; а також суттєвий відрив національного рівня електронного врядування від регіонального. Враховуючи вплив регіональних інноваційних процесів на формування елементів базису електронного врядування уточнено, що пріоритети в підтримці регіональних інноваційних процесів мають бути незалежними від промислової спеціалізації регіону. Конкретизовано проблеми формування базису регіонального електронного врядування, що є підґрунтям розробки напрямів інтенсифікації регіональних інноваційних процесів. З метою вдосконалення електронного урядування в регіонах країни обґрунтовано доцільність використання шаблонних програмних та технічних рішень, універсальних засобів з підтримкою національних (центральних) органів публічної влади.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3177
ISSN: 2415-8801
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов-Інтелект ХХІ № 1_2020.pdf466,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.