Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3180
Title: Врегулювання/вирішення конфліктів/спорів у сфері цифрової економіки: загальні засади та специфіка щодо окремих категорій конфліктів/спорів
Other Titles: Settlement conflict / resolution disputes in the digital economy: general principles and specific relationships for individual categories of conflicts / disputes
Authors: Вінник, О.М.
Шановалова, O.B.
Vinnik, O.M.
Shapovalova, O.V.
Keywords: цифрова економіка
електронний бізнес
електронні реєстри
врегулювання/вирішення конфліктів/спорів
онлайн-процедури
Issue Date: 2019
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Вінник О.М. Врегулювання/вирішення конфліктів/спорів у сфері цифрової економіки: загальні засади та специфіка щодо окремих категорій конфліктів/спорів / О.М. Вінник, О.В. Шаповалова // Актуальні проблеми права : теорія і практика. - 2019. - № 1. - С. 17-35
Abstract: Стаття присвячена проблема врегулювання/вирішення конфліктів/спорів у сфері цифрової економіки. Аналізуються акти законодавства України та ЄС, що регулюють цю сферу, з точки зору віддзеркалення в них відповідних процедур. Здійснюється поділ останніх на традиційні, що забезпечують врегулювання/вирішення конфліктів/спорів в умовах традиційної/аналогової економіки, та новітні, використання яких ґрунтується на цифрових технологіях з відповідними перевагами (швидкість, низька вартість чи безкоштовність, зручність). Виявляються прогалини в українському законодавстві шодо застосування онлайн-процедур та пропонуються шляхи вдосконалення правового регулювання з порушених в статті проблем, включно з пропозицією застосування в Україні онлайн-процедури, подібної до європейської (ЄС) платформи ODR. Окрема увага приділяється питанню врегулювання/вирішення конфліктів/спорів щодо електронних реєстрів, зокрема, присутність в таких відносинах публічного інтересу/інтересів і, відповідно, застосування процедур за участю уповноваженого органу, що представляє та захищає ці інтереси.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3180
Appears in Collections:№ 1 (37)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf481,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.