Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3185
Title: Альтернативні джерела державної фінансової підтримки регіональних інноваційних процесів
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: регіональні інноваційні процеси
Issue Date: 2020
Publisher: ГО «СІЕУ»
Citation: Моргачов І. В. Альтернативні джерела державної фінансової підтримки регіональних інноваційних процесів / І. В. Моргачов // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 28 берез. 2020 р., м. Запоріжжя. - Східноукр. ін-т екон. та упр., 2020. - Запоріжжя : ГО «СІЕУ». - С. 135-138.
Abstract: В умовах появи ознак деіндустріалізації окремих регіонів в Україні звернення уваги на регіональні інноваційні процеси є актуальним. Інтенсифікація таких процесів дозволить змінити тренд деіндустріалізації умовно-депресивних регіонів країни на протилежний. Стає очевидним, що чисто ринкові механізми зараз в Україні не здатні створити умови інтенсифікації регіональних інноваційних процесів на достатньому рівні. Необхідною є державна підтримка таких процесів, і в першу чергу така підтримка має бути фінансовою. Однак можливі та потенційні джерела і механізми фінансової підтримки досліджуваних процесів або вже задіяні, або є проблематичними у використанні внаслідок хронічного дефіциту фінансових ресурсів. Актуальним питанням є пошук і обґрунтування альтернативної економічної основи державної фінансової підтримки регіональних інноваційних процесів.
Description: Поява мультиплікаційного податкового ефекту від реалізації регіональних інноваційних процесів дозволяє здійснювати їх державну фінансову підтримку на регіональному рівні без змін умов оподаткування на національному рівні.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3185
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля ВікторовичItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.