Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3188
Title: Електронні документи як засіб доказування : сутність та правове регулювання
Other Titles: Electronic documents as a means of evidence: essence and legal regulation
Authors: Татаренко, Г.В.
Болгарєва, К.В.
Татаренко, Д.В.
Tatarenko, H.V.
Bolgarieva, K.V.
Tatarenko, D.V.
Keywords: електронні докази
засіб доказування
електронний документ
електронний цифровий підпис
судовий процес
Issue Date: 2019
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Електронні документи як засіб доказування : сутність та правове регулювання / Г. В. Татаренко, К. В. Болгарєва, Д. В. Татаренко // Актуальні проблеми права : теорія і практика. - 2019. - № 1. - С. 111-119
Abstract: Стаття присвячена аналізу відносно нового різновиду доказів – електронних доказів, які впроваджено в судовий процес у зв’язку із всеохоплюючою автоматизацією всіх сфер життя суспільства внаслідок появи та широкого застосування новітніх інформаційних технологій. Більш детальному дослідженню та аналізу піддано такий засіб доказування в судовому процесі якелектронний документ. Український законодавець закріпив та в певній мірі урегулював в процесуальних кодексах (Цивільному процесуальному кодексі України, Господарському процесуальному кодексі України, Кодексі про адміністративне судочинство України та Кримінальному процесуальному кодексі України) електронний документ як засіб доказування. Проведено аналіз правового регулювання електронних документів як засобів доказування в судовому процесі, обґрунтованості пред’явлених до них механізмів ідентифікації та автентифікації. Встановлено, що наразі в українському законодавстві присутній певний дисбаланс та відсутній єдиний підхід стосовно належності електронних документів до уніфікованого засобу доказування, а також виявлено відсутність уніфікованих вимог, які пред’являються до електронних документів як засобів доказування в судовому процесі, зокрема щодо їх ідентифікації. Також в статті було приділено увагу аналізу зарубіжного та міжнародного досвіду щодо правового регулювання електронних документів в якості доказів в судовому процесі. На базі дослідженого матеріалу (національного, зарубіжного та міжнародного досвіду правового регулювання електронних документів як засобів доказування) зроблено відповідні узагальнення, спрямовані на удосконалення законодавчої регламентації електронних документів – засобів доказування процесуального права.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3188
Appears in Collections:Татаренко Галина Вікторівна
№ 1 (37)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf383,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.