Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3192
Title: Реформування галузі туристичної діяльності в аспекті господарсько-правового механізму
Other Titles: Reformation of industry of tourist activity in aspect economic legal mechanism
Authors: Гриценко, Г.М.
Hrytsenko, H.
Keywords: туристична галузь
суб’єкт господарювання з надання туристичних послуг
господарсько-правовий механізм
Issue Date: 2018
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Гриценко Г. М. Реформування галузі туристичної діяльності в аспекті господарсько-правового механізму / Г. М. Гриценко // Актуальні проблеми права : теорія і практика. - 2018. - № 2. - С. 87-96.
Abstract: В статі розглядаються проблемні питання діючого законодавства у сфері надання послуг туристичної галузі, аналізується законодавство з надання послуг у сфері туристичної діяльності, проводиться розділення надання туристичних послуг на елементи, позначаються суб'єкти - хто може надавати туристичні послуги. Проаналізовано стан туристичної галузі в державі і на підставі отриманих фактів зроблені певні пропозиції щодо виходу зі сформованого критичного стану надання послуг у туристичної галузі. Визначені деякі пріоритетні напрямки подальших теоретичних досліджень проблему сфері надання туристичних послуг і запропоновані деякі практичні рішення існуючих проблем в процесі інтеграції вітчизняного законодавства до законодавства ЄС.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3192
Appears in Collections:Наукові публікації співробітників юридичного факультета
Гриценко Григорій Миколайович
№ 2 (36)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf214,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.