Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3198
Title: Оптимізація повільного SQL-запиту
Authors: Бакітько, Д.Е.
Нестеров, М.В.
Keywords: база даних
метрики
cost
DSmT
індексування
секціонування
ймовірність
Issue Date: 2019
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Бакітько Д. Е. Оптимізація повільного SQL-запиту / Д. Е. Бакітько, М. В. Нестеров // Наукові вісті Далівського університету : електронне наукове фахове видання. – 2019. – №17. - DOI: https://doi.org/10.33216/2222-3428-2019-17-1
Abstract: У статті розглядаються етапи, які направлені на фіксування повільних запитів та їх оптимізацію. Визначені та обрані основні метрики, які дають інформацію про стан системи під час обробки запитів. Були встановлені порогові значення для метрик, які необхідні для запуску методики фіксування повільних запитів. Проаналізовані методи оптимізації запитів. Для розрахунків ймовірності оптимізації запиту обраними методами оптимізації було обрано математичний метод DSmT. Обраний метод дає теоретичні дані про стан системи, які найбільш ефективні за показники метрик. З використанням плану виконання запиту (EXPLAIN PLAN) встановлено який з методів оптимізації запитів використовує менше ресурсів. Для аналізу стану показників метрик з обраними методами оптимізації було розраховане теоретичне та практичне навантаження та вартість (cost) кожного запиту. Встановлено, що розраховані навантаження різняться, що свідчить про те, що практичні показники враховують стани системи. З обраним методом фіксувався відсоток даних, який потрапляє в кеш бази даних.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3198
Appears in Collections:№ 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf623,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.