Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3199
Title: Механізми низькоенергетичного радіочастотного впливу на біологічні об’єкти
Authors: Білобородов, О.О.
Keywords: радіочастотне випромінювання
поверхнева густина потужності
біологічний об’єкт
реакція на вплив випромінювання
механізм впливу
Issue Date: 2019
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Білобородов О. О. Механізми низькоенергетичного радіочастотного впливу на біологічні об’єкти / О. О. Білобородов // Наукові вісті Далівського університету : електронне наукове фахове видання. – 2019. – №17. - DOI: https://doi.org/10.33216/2222-3428-2019-17-2
Abstract: статті досліджується актуальна задача щодо механізмів впливу низькоенергетичного радіочастотного випромінювання на біологічні об’єкти. Механізм впливу високоенергетичного радіочастотного випромінювання пояснюється поглинанням енергії біологічними тканинами, їх нагріванням та подальшим впливом на рецептори організму або термічною зміною фізико-хімічної структури і фізико-біологічних функцій. Експериментально підтверджується чутливість людського організму до низькоенергетичного радіочастотного випромінювання, що активно використовується у медичній практиці. Ефекти реакції на низькоенергетичний радіочастотний вплив найбільш природно пояснюються зміною функціональної активності білків, але енергія квантів низькоінтенсивного випромінювання набагато менша теплової енергії середовища, тому деякі дослідники заперечують взаємодію низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання з біологічними тканинами. Натомість, прихильники теорії інформаційної дії обґрунтовують можливі механізми накопичення енергії, механізми багатофотонних процесів або інших принципів рецепції випромінювання. У статті проведений аналіз біофізичних передумов реакції біологічних об’єктів на вплив низькоенергетичного радіочастотного випромінювання. Розглянуті основні гіпотези рецепції радіочастотного випромінювання різними біологічними утвореннями у складі організму. Погляди на можливі механізми низькоенергетичного радіочастотного впливу умовно розділені на чотири основні класи: резонанс багатоосциляторних систем, вплив на електродинамічні процеси організму, збудження механічних коливань та теорія мікролокальних теплових ефектів. Результати численних дослідження свідчать, що окремі параметри низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання, яке взаємодіє з біологічними рецепторами, несуть біологічно значиму інформацію і викликають зміни в інформаційно- управлінській діяльності підсистем організму. Тому вплив на організм радіочастотного випромінювання низької інтенсивності при певних параметрах, які викликають відгук, називають інформаційним впливом або дією.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3199
Appears in Collections:№ 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4.pdf328,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.