Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3206
Title: Про реальну продуктивність та ефективність ядер сучасних процесорів
Authors: Недзельський, Д.О.
Сафонова, С.О.
Keywords: процесор
ядро
конвеєр команд
продуктивність
ефективність
перехід
підсистема виконання команд
Issue Date: 2019
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Недзельський Д. О. Про реальну продуктивність та ефективність ядер сучасних процесорів / Д. О. Недзельський, С. О. Сафонова // Наукові вісті Далівського університету : електронне наукове фахове видання. – 2019. – №17. - DOI: https://doi.org/10.33216/2222-3428-2019-17-9
Abstract: У статті розглянуті причини невідповідності пікової та реальної продуктивності комп'ютерів, дослідженні діапазони зміни реальної продуктивності та реальної ефективності ядер сучасних процесорів за наявності у виконуваних програмах таких «перешкод» для конвеєра ядра процесора, як інформаційні залежності, операції редукції, команди переходів. Розроблена модель ядра процесора. Незбалансованість в роботі ядра при виконанні реальних програм обумовлюється як особливостями програм, так і структурними рішеннями ядра процесора і комп'ютера в цілому. У статті аналіз продуктивності кожної фази моделі ядра виконується при роботі ядра в найбільш сприятливих умовах для структур ядер. Вплив «перешкод» у вигляді команд переходів, інформаційних залежностей між командами, операцій редукції на реальну продуктивність і ефективність ядра процесора розглянуто на прикладах програм «Множення матриць» і «Рішення диференціальних рівнянь в приватних похідних методом сіток». Реальна продуктивність і ефективність ядра процесора при виконанні ядра програми «Множення матриць» в ідеальних умовах складають не більше 1 команди за такт, ефективність - менше 0.25. Час роботи підсистеми виконання команд ядра процесора істотно залежить як від властивостей виконуваних програм (від кількості інформаційно залежних команд, наявності операцій редукції), так і від часу виконання команд, насамперед команд звернення до оперативної пам'яті. При виконанні багатьох реальних програм продуктивність ядра процесора визначається продуктивністю підсистеми виконання команд. Головні причини цього - інформаційні залежності між командами програми і операції редукції. Реальна продуктивність ядра процесора може бути меншою теоретичної продуктивності у багато разів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3206
Appears in Collections:№ 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf355,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.