Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3209
Title: Когнітивні ризики у оцінюванні відносної значущості складових комплекса цілей мегапроектів: абераційний ризик інтуїтивних переваг та консолідаційно-наведений ризик довільних порядків згортки
Authors: Кривуля, П.В.
Кобцева, Д.А.
Krivulia, P.V.
Keywords: абераційний ризик
відносна значущість
згортки
інтуїтивні переваги
когнітивні ризики
консолідаційно-наведений ризик
мегапроект
парні порівняння
пріоритет цілей
Issue Date: 2019
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Кривуля П. В. Когнітивні ризики у оцінюванні відносної значущості складових комплекса цілей мегапроектів: абераційний ризик інтуїтивних переваг та консолідаційно-наведений ризик довільних порядків згортки / П. В. Кривуля, Д. А. Кобцева // Наукові вісті Далівського університету : електронне наукове фахове видання. – 2019. – №17. - DOI: https://doi.org/10.33216/2222-3428-2019-17-12
Abstract: Актуальність дослідження шляхів вирішення проблеми когнітивних помилок, які зокрема виникають під час інтуїтивного ранжування пріоритетів, що потребує визначення відносної значущості цілей, спонукає з’ясувати способи вимірювання масштабу інтуїтивних похибок та пошуку альтернативних шляхів оцінювання відносної значущості об’єктів порівняння, якщо такий масштаб визначиться значним. Цілі мегапроектів, які являються складними для упорядкування множинами та мають до того ж і різні шляхи досягнення, виступають об’єктом дослідження. Предметом є способи виявлення структури відносної значущості цілей та вторинні до таких способів оцінювання способи оцінювання способів оцінювання. В ході дослідження у якості способу первинного оцінювання було використано метод парних порівнянь за шкалою Сааті, який вбачається одним з складових інструментів забезпечення методу попріоритетних видатків, а для визначення нечіткості суб’єктивних оцінок відносної значущості було виокремлено два вида причин виникнення розбіжностей у кінцевих значеннях згортки одних і тих же джерел оцінювання, – такі розбіжності обозначено загальною назвою когнітивних ризиків, а за двома складовими, які досліджено на одному й тому ж базовому масиві первинних оцінок, обозначені як абераційний ризик та консолідаційно-наведений ризик (можуть бути розбіжності зі значеннями референцій таких термінологічних утворень, які було їм надано у попередніх роботах). Виявлено та описано характерні особливості умов наявності абераційного та консолідаційно-наведеного рівней ризику, хоча самі рівні ризику не розраховано. Встановлено, що описана проблема мало вивчена і вимагає подальших досліджень і експериментів, для більш широкого вивчення всіх особливостей і можливостей подальшого розвитку теми вимірювання когнітивних ризиків, які є також вагомим чинником прийняття дієвих та результативних рішень.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3209
Appears in Collections:№ 17
Кривуля Павло Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf1,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.