Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3211
Title: Підвищення ефективності функціонування системи транспортного обслуговування міського населення
Other Titles: Improve efficiency of transport services system urban population
Authors: Баранов, І.О.
Мірошникова, М.В.
Сущенко, Л.І.
Сущенко, О.О.
Baranov, I.
Miroshnikova, M.
Suschenko, L
Suschenko, O.
Keywords: транспортне обслуговування
міський транспорт
автобус
маршрут
пасажир
модель
transport service
public transport
bus
route
passenger
model
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Баранов І. О. Підвищення ефективності функціонування системи транспортного обслуговування міського населення / І. О. Баранов, М. В. Мірошникова // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 10 - 13.
Abstract: Запропонована економіко-математична модель вибору пасажиром трьох альтернатив: комерційний автобус, муніципальний автобус або особистий автомобіль, що враховує вплив на поведінку користувача транспортних послуг різних факторів. Сформована сукупність показників оцінки якості автотранспортних послуг для проведення конкурсного відбору операторів на право обслуговування міських пасажирських автобусних маршрутів. Встановлені мотиви, якими керуються пасажири при виборі того чи іншого маршруту руху і виду транспорту. Визначена раціональна класифікація жителів міста в залежності від існуючих соціальних груп населення, факторів впливу та можливостей скористатися тим чи іншим видом транспорту.
An economic and mathematical model for passenger choice of alternatives is proposed: commercial bus, municipal bus or passenger car, which takes into account influence on behavior user of transport services various factors. The set indicators quality assessment motor transport services for competitive selection of operators right service urban passenger bus routes has been formed. The motives are used guide passengers in choosing particular route and mode of transport. The rational class?fication city dwellers depending on existing social groups of population, factors influence and opportunities use one another mode transport determined.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3211
Appears in Collections:Мірошникова Марія Володимирівна
Баранов Ігор Олегович
Тези, виступи на конференціях / кафедра "Логістичне управління та безпека руху на транспорті"
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_10-13.pdf203,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.