Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3213
Title: Особливості управління активами в умовах ринкової економіки
Authors: Бутенко, Ю.С.
Чернецька-Білецька, Н.Б.
Butenko, Yu.S
Chernetska–Biletska, N.
Keywords: Укрзалізниця
активи
стратегія, активи
фінансова стійкість
види активів
Ukrzaliznytsia
financing strategy
assets
financial stability
types of assets
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Бутенко Ю.С. Особливості управління активами в умовах ринкової економіки / Ю. С. Бутенко, Н. Б. Чернецька-Білецька // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 19 - 22.
Abstract: Властивістю теперішньої екoнoміки України є її транзитивність як із адміністративнo-кoманднoю, так і з ринкoвoю екoнoміками. Cвідченням цьoгo є багатoукладність екoнoміки; найбільше місце в екoнoміці державного сектору; деформована конфігурація виробництва; присутність інфляційних процесів; кризовий стан підприємств; нижчий ступінь добробуту населення порівняно з рівнем економічно розвинутих країн; мізерна розвиненість сфери ринкових відносин та їх правового забезпечення; об’єднання ринкових сфер господарювання із націленим втручанням держави в господарську діяльність організацій. Саме тому, управління платоспроможністю підприємства на теперішній час є дуже важливим, адже вміння ефективно управляти та реагувати на всілякі зовнішні та внутрішні негативні фактори є запорукою успішної діяльності Укрзалізниці.
The article subst?ntiates the relevance of the chosen topic, defines and discloses the essence of the assets of enterprises. The main tasks of asset analysis and peculiarities of its carrying out in conditions of a market economy are considered. The classification of assets is presented and their characteristics are brief. The necessity of introduction of asset management at enterprises is substantiated.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3213
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Чернецька-Білецька Наталія Борисівна
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019 (1)_19-22.pdf322,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.