Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3215
Title: Покращення технологій перевезення великовагових вантажів
Other Titles: Improving the technology of transportation of heavy cargo
Authors: Вяткіна, В.Ю.
Михайлов, Є.В.
Vyatkina, V.Yu.
Mikhailov, E.V.
Keywords: великоваговий вантаж
перевезення
технологія
контейнер
платформа
ефективність
heavy cargo
transportation
technology
container
platform
efficiency
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Вяткіна В. Ю. Покращення технологій перевезення великовагових вантажів / В. Ю. Вяткіна, Є. В. Михайлов // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 26 -29.
Abstract: Вдосконалення перевезень окремих видів вантажу можливе за рахунок використання ефективних логістичних технологій. Одним із достатньо поширених видів вантажів, що перевезяться залізницями, є великовагові вантажі. Розглянуті можливості підвищення ефективності транспортування великовагових вантажів, особливо при інтермодальному перевезенні. Визначені переваги контейнерізації перевезень таких вантажів із застосуванням відкритих контейнерівплатформ.
Improving the transportation of certain types of cargo is possible through the use of effective logistics technologies. One of the fairly common types of cargo that is transported by rail is heavy cargo. The possibilities of increasing the efficiency of transportation of heavy cargo, especially during intermodal transportation, are considered. The advantages of containerization of transportation of such goods using open flat-containers are determined.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3215
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Михайлов Євген Валентинович
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_26-29.pdf516,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.