Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3218
Title: Дослідження питань травмування пішоходів на залізничному транспорті
Other Titles: Research on injuries to pedestrians in railway transport
Authors: Дерев’янчук, В.А.
Фатова, С.А.
Шворнікова, Г.М.
Derevyanchuk, V.
Fatova, S.
Shvornіkova, Н.
Keywords: травматизм
нещасний випадок
причини
профілактичні заходи
статистичні дані
injuries
accident
causes
preventive measures
statistics
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Дерев’янчук В. А. Дослідження питань травмування пішоходів на залізничному транспорті / В. А. Дерев’янчук, С. А. Фатова, Г. М. Шворнікова // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 40 - 42.
Abstract: У статті розглянуто питання невиробничного травматизму на об’єктах інфраструктури залізничного транспорту. У роботі проаналізовано статистичні дані щодо кількості та причин нещасних випадків на залізницях України за останні роки. Встановлено напрямки зниження рівня невиробничного травматизму на залізниці.
The article deals with issues of non-production injuries at railway facilities. The paper analyzes statistical data on the number and causes of accidents on the railways of Ukraine in recent years. Directions for reducing the level of non-production injuries on the railway have been established.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3218
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Шворнікова Ганна Михайлівна
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_40-42.pdf301,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.