Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3219
Title: Аналіз технологій доставки легкових автомобілів
Other Titles: Analysis of passenger cars delivery technologies
Authors: Живага, Л.О.
Михайлов, Є.В.
Zhivaga, L.O.
Mikhailov, E.V.
Keywords: автомобіль
схоронність
перевезення
вагон
контейнер
технологія
car
safety
transportation
wagon
container
technology
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Живага Л. О. Аналіз технологій доставки легкових автомобілів / Л. О. Живага, Є. В. Михайлов // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 43 - 45.
Abstract: Проаналізовані переваги та недоліки відомих технологій перевезення легкових автомобілів у сучасних умовах. Встановлено, що потрібний перехід на відповідну безпечну перевізну технологію, яка поєднує в собі ознаки масовості перевезень та індивідуалізації. Такою технологією може бути контейнерна технологія. Вона здатна не лише задовольнити існуючі вимоги, але й істотно збільшити участь залізничного транспорту в доставці легкових автомобілів.
The advantages and disadvantages of the well-known technologies for transporting cars in modern conditions are analyzed. It has been established that a transition to an appropriate safe transportation technology is needed, which combines the signs of mass traffic and individualization. Such technology may be container technology. It can not only satisfy existing requirements, but also significantly increase the participation of rail in the delivery of passenger cars.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3219
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Михайлов Євген Валентинович
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_43-45.pdf335,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.