Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3220
Title: Послуги системи фірмового транспортного обслуговування
Other Titles: Corporate transport service system services
Authors: Кириченко, І.О.
Кузьменко, Н.М.
Караман, А.В.
Дудник, Ю.І.
Kyrychenko, I.
Kuzmenko, N.
Karaman, A.
Dudnik, U.
Keywords: автоматизована комплексна система
фірмове транспортне обслуговування
номенклатура
маркетингова підсистема
automated complex system
company transport service
nomenclature
marketing subsystem
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Послуги системи фірмового транспортного обслуговування / І. О. Кириченко, Н. М. Кузьменко, А. В. Караман, Ю. І. Дудник // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 48 - 51.
Abstract: Для забезпечення єдності технологічних процесів вантажовласників, організаторів і виконавців перевезення при оформленні та реалізації договору про організацію перевезення вантажу, розшуку рухомого складу, узгодження умов транспортування, надання пільг при перевезеннях, експедиторського обслуговування, оформлення та прийому вантажів була розроблена автоматизована комплексна система фірмового транспортного обслуговування (АКС ФТО). Надана структура та функції системи фірмового транспортного обслуговування.
To ensure the unity of technological processes of cargo owners, organizers and executors of transportation during the execution and implementation of an agreement on the organization of cargo transportation, search for rolling stock, coordination of transportation conditions, provision of transportation privileges, forwarding services, clearance and reception of goods, an automated complex system of corporate transport service was developed ( ACS PTO). The structure and functions of the company transport service system are presented.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3220
Appears in Collections:Кириченко Ірина Олексіївна
Тези, виступи на конференціях
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_48-51.pdf326,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.