Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3224
Title: Статистичний аналіз показників виробничого травматизму на підприємствах залізничного транспорту
Other Titles: Statistic analysis of industial injuries at railway enterprises
Authors: Грачова, А.С.
Чернецька-Білецька, Н.Б.
Grachova, A.S.
Chernetska-Biletska, N.B.
Keywords: виробничий травматизм
небезпечний фактор
коефіцієнт частоти нещасних випадків на виробництві
коефіцієнт кореляції
статистична залежність
industrial injuries
dangerous factor
lost time accident frequency rate
correlation parameter
statistic dependence
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Грачова А. С. Статистичний аналіз показників виробничого травматизму на підприємствах залізничного транспорту / А. С. Грачова, Н. Б. Чернецька-Білецька // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 32 - 35.
Abstract: Виробничий травматизм - складне багатофакторне явище, обумовлене потенційним впливом на людину в процесі його трудової діяльності небезпечних факторів, що викликають травми і характеризує сукупність виробничих травм за певний період часу. В статті здійснено кореляційний аналіз ступеня статистичної залежності між загальним коефіцієнтом частоти нещасних випадків на виробництві та коефіцієнтом частоти нещасних випадків на виробництві зі смертельними наслідками, допущених на підприємствах залізничного транспорту.
The article presents a correlation analysis of statistic dependence rate between the total lost time accident frequency rate and lost time fatal accident frequency rate at railway enterprises.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3224
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Чернецька-Білецька Наталія Борисівна
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019 (1)_32-35.pdf273,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.