Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3229
Title: Analysis of intellectual transport systems for the organization of cargo transportation
Other Titles: Аналіз інтелектуальних транспортних систем при організації вантажних перевезень.
Authors: Kliuiev, S.
Klots, Yu.
Plotnikov, Ye.
Клюєв, С.О.
Кльоц, Ю.Є.
Плотніков, Є.О.
Keywords: shipping
integrated technologies
dispatch center
intelligent system
vehicle
перевезення вантажу
інтегровані технології
диспетчерський центр
інтелектуальна система
транспортний засіб
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Kliuiev S. Analysis of intellectual transport systems for the organization of cargo transportation / S. Kliuiev, Yu. Klots, Ye. Plotnikov // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 73 - 75.
Abstract: The article discusses modern approaches to cargo management. A situational approach is considered, which is based on the need for an adequate response of the motor transport system to occurring events during the transport process. Based on a systematic approach, the process of cargo transportation by road. The prospects for the development of cargo management systems have been determined.
Розглядається концепція, мета та види логістичних стратегій. Висвітлено ключові показники, що відображають ефективність логістичних процесів підприємства. Представлені компоненти плану формування логістичної стратегії. Показана роль логістичної стратегії в діяльності підприємства.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3229
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Клюєв Сергій Олександрович
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019 (1)_73-75.pdf183,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.