Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3240
Title: Intelligent traffic management systems in cities and on highways
Other Titles: Інтелектуальні системи організації дорожнього руху в населених пунктах і на автомагістралях
Authors: Kliuiev, S.
Mukhanov, A.
Клюєв, С.О.
Муханов, А.М.
Keywords: intelligent transport systems
traffic flow
transportation hubs
vehicle line management
technical means
інтелектуальна транспортна система
транспортні потоки
транспортні вузли
транспортний засіб
лінійне управління
технічні засоби
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Kliuiev S. Intelligent traffic management systems in cities and on highways / S. Kliuiev, A. Mukhanov // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 75 - 78.
Abstract: Intelligent transport systems can be applied in each transport mode (automobile, railway, air, water). Computers, electronics, satellites and sensors are playing an increasingly important role in our transportation systems. The main innovation is the integration of existing technologies to increase functionality. Intelligent transportation systems such as road management software and security cameras can help protect infrastructure transport systems from all kinds of threats.
Інтелектуальні транспортні системи можуть бути застосовані в кожному транспортному режимі (автомобільний, залізничний, повітряний, водний). Комп'ютери, електроніка, супутники і датчики грають все більш важливу роль в наших транспортних системах. Основним нововведенням є інтеграція існуючих технологій для збільшення функціоналу. Інтелектуальні транспортні системи, такі як програмне забезпечення для управління дорожнім рухам і камери стеження можуть допомогти в захисті транспортних систем інфраструктури від всіх видів загроз.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3240
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Клюєв Сергій Олександрович
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_75-78.pdf230,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.