Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3244
Title: Перспективи розбудови Україною міжнародних транспортних коридорів
Other Titles: Analysis of transit advantages of Ukraine
Authors: Круть, О.А.
Янченко, М.В.
Краснюкова, Д.Л.
Krut, A.
Yanchenko, M.
Krasniukova, D.
Keywords: транзитний потенціал
транзитні доходи
транзитна ставка
транспортні коридори
transit potential
transit revenues
transit rate
transport corridors
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Круть О.А. Перспективи розбудови Україною міжнародних транспортних коридорів / О. А. Круть, М. В. Янченко, Д. Л. Краснюкова, // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 88 - 91.
Abstract: Встановлено, що програма створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні виконана неповністю. Аналіз показав, що в Україні оголошено про створення занадто велику кількість коридорів, яку через брак фінансування поки неможливо розбудовувати. Запропоновано розробити нову програму розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів, переглянувши мережу МТК. Запропоновано створити мережу євразійських транспортних коридорів. Нова програма має стати продовженням існуючої, включивши перелік інвестиційних проектів, розбудови прикордонних пунктів, залізничних станцій, портів, логістичних центрів, сервісних об’єктів, передбачені заходи з розвитку інформатизації, навігації, телематики, має бути визначене нормативно-правове та науково-дослідне забезпечення розвитку мережі МТК.
It is established that the program of creation and functioning of the national network of international transport corridors in Ukraine is fully implemented. The analysis showed that in Ukraine it was announced the creation of too many corridors, which, due to lack of funding, cannot be developed yet. It is proposed to develop a new program for the development of a national network of international transport corridors by viewing the ITC network. It is proposed to create a network of Eurasian transport corridors. The new program should be a continuation of the existing one, including a list of investment projects, development of border points, railway stations, ports, logistics centers, service facilities, measures for the development of information, navigation, telematics, provision of regulatory and scientific support for the development of the network should be determined ITC.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3244
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_88-91.pdf192,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.