Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3248
Title: Благоустрій і озеленення міського скверу у Попасній
Other Titles: Improvement and greening of the urban public garden in Popasnaya
Authors: Мінько, Т.В.
Симонов, С.І.
Minko, T.V.
Simonov, S.I.
Keywords: паркі
сквери
благоустрій територій
малі архітектурні форми з декоративними елементами
parks
squares
landscaping
small architectural forms with decorative elements
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Мінько Т. В. Благоустрій і озеленення міського скверу у Попасній / Т. В. Мінько, С. І. Симонов // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 105 - 108.
Abstract: У тезах наведено аналіз ситуації з сквером в місті Попасна і наведено приклад поліпшення його благоустрою та озеленення,згідно до сучасних нормативних вимог.
Theses analyze the situation with the square in Popasna and give an example of improving its landscaping and greening, in accordance with current regulatory requirements.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3248
Appears in Collections:виступи, тези, доповіді на конференіях науковців кафедри архітектурного проектування та архітектурних конструкцій
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_105-108.pdf749,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.