Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3257
Title: Обгрунтування доцільності виділення смуг для руху маршрутного транспорту загального користування
Other Titles: The rationale for the allocation of lanes for the movement of public transport route
Authors: Рязанова, Т.М.
Полупан, Є.В.
Шевченко, С.І.
Ryazanova, T.M.
Polupan, Є.V.
Shevchenko, S.I.
Keywords: вулично-дорожня мережа
маршрутний транспорт загального користування
рухомий склад
street-road network
public transport route
rolling stock
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Рязанова Т. М. Обгрунтування доцільності виділення смуг для руху маршрутного транспорту загального користування / Т. М. Рязанова, Є. В. Полупан, С. І. Шевченко // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 121 - 125.
Abstract: Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчить, що одним з ефективних шляхів зниження завантаження вулиць і доріг, підвищення якості та ефективності пасажирських перевезень в містах є створення пріоритетних умов руху маршрутного транспорту загального користування (МТЗК). Метою справжнього дослідження є розробка методики обґрунтування доцільності виділення смуг для руху МТЗК (автобус, тролейбус, трамвай), що рухається за встановленим маршрутом з позначеними місцями зупинок, як засобу підвищення надійності роботи МТЗК, скорочення користування особистим транспортом для здійснення трудових і ділових поїздок і забезпечення високого рівня транспортної рухливості для всіх категорій громадян.
Foreign and domestic experience shows that one of the effective ways to reduce the load of streets and roads, to improve the quality and efficiency of passenger traffic in cities is to create priority conditions for the movement of public transport (MTOP). The purpose of this study is to develop a methodology for justifying the appropriateness of lanes for MTOP traffic (bus, trolleybus, tram) moving along established routes with designated stopping places, as a means of increasing the reliability of MTOP operation, reducing the use of personal transport for labor and business travel and ensuring a high level of transport mobility for all categories of citizens.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3257
Appears in Collections:«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)
виступи, тези, доповіді на конференіях науковців кaфедри ЗАТ та ПТМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_121-125.pdf462,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.