Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3261
Title: Аналіз інновацій на залізничному транспорті
Other Titles: Analysis of innovations on railway transport
Authors: Семенов, С.О.
Єпіфанова, О.В.
Смирнова, Н.С.
Молчанова, Т.С.
Кузнєцов, Я.О.
Semenov, S.
Yepifanova, O.
Smirnova, N.
Molchanova, T.
Kuznetsov, Ya.
Keywords: інноваційні технології
конкурентоспроможність
концепція
перевезення
транспорт
innovative technologies
competitiveness
concept
transportation
transport
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Аналіз інновацій на залізничному транспорті / С. О. Семенов, О. В. Єпіфанова, Н. С. Смирнова, Т. С. Молчанова, Я. О. Кузнєцов // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 136 - 141.
Abstract: У роботі розглянуто особливості інновацій на залізничному транспорті в контексті світогляду. Вказано на важливість використання інноваційних технологій у транспортному процесі. З’ясовано, що перспективи експлуатації транспортних засобів «майбутнього» диктують використання можливостей гібридизації видів транспорту з перспективою поєднання "сильних" сторін та можливостей, що відкриваються їх застосуванням.
The features of railway transport innovations in context of world outlook are considered. The importance of using innovative technologies in the transport process is emphasized. It has been found that the prospects for operation of "future" vehicles dictate the use of hybridization modes on transport with the prospect of combining the "strengths" and opportunities that open up to their use.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3261
Appears in Collections:Семенов Станіслав Олександрович
Тези, виступи на конференціях
Єпіфанова Ольга Вікторівна
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_136-141.pdf410,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.