Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3263
Title: Щодо використання контейнеризації перевезень на транспорті
Other Titles: On the use of containerization in transport
Authors: Семенов, С.О.
Іщенко, Ю.М.
Бондар, Є.Г.
Кизим, Я.Г.
Semenov, S.
Ischenko, Yu.
Bondar, Ye.
Kizim, Ya.
Keywords: вантажопотік
контейнеризація
ефективність
перевізний процес
транспорт
freight traffic
containerization
efficiency
transportation process
transport
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Щодо використання контейнеризації перевезень на транспорті / С. О. Семенов, Ю. М. Іщенко, Є. Г. Богдар, Я. Г. Кизим // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 144 - 146.
Abstract: Виконано аналіз можливості контейнеризації перевезень, яка все більше адаптується до умов ринку організації транспортування вантажів. Розглянуто процес успішної взаємодії автомобільного та залізничного транспорту. Здійснено огляд факторів, що підвищують ефективність контейнерних перевезень. Зазначена наявність потенціалу країни щодо використання контейнеризації на транспорті.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3263
Appears in Collections:Семенов Станіслав Олександрович
Тези, виступи на конференціях
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_144-146.pdf324,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.