Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3267
Title: Аналіз чинників, які впливають на несхоронність вантажів, що перевозяться
Other Titles: Analysis of factors that affect the safety of transported cargoes
Authors: Смольков, В.Ю.
Михайлов, Є.В.
Smolkov, V.
Mikhailov, E.
Keywords: вантаж
збереження
перевезення
вагон
запорно- пломбувальний пристрій
cargo
safety
transportation
wagon
locking and sealing device
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Смольков В. Ю. Аналіз чинників, які впливають на несхоронність вантажів, що перевозяться / В. Ю. Смольков, Є. В. Михайлов // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 152 - 155.
Abstract: Збереження вантажів є одним з основних обов'язків залізниць та має величезне народногосподарське значення. На основі даних статистики перевізного процесу виявлені та проаналізовані основні чинники, які впливають на несхоронність вантажів, що перевозяться. Встановлено, що на скорочення збитків від несхоронних перевезень суттєвий вплив здійснює збільшення застосування сучасних силових запірно- пломбувальних пристроїв.
The safety of cargoes is one of the main responsibilities of the railways and is of great economic importance. Based on the statistics of the transportation process, the main factors that affect the non-safety of the transported cargoes are identified and analyzed. It has been established that an increase in the use of modern power locking and sealing devices significantly affects the reduction of losses from unsafe transportation.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3267
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Михайлов Євген Валентинович
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019 (1)_152-155.pdf368,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.