Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3270
Title: Вдосконалення технологій формування транспортних пакетів
Other Titles: Improving technology for the formation of transport packages
Authors: Хижняк, В.О.
Михайлов, Є.В.
Khizhnyak, V.A.
Mikhailov, E.V.
Keywords: сипкий вантаж
мішок
транспортний пакет
перевезення
технологія
піддон
ефективність
bulk cargo
bag
transport package
transportation
technology
pallet
efficiency
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Хижняк В. О. Вдосконалення технологій формування транспортних пакетів / В. О. Хижняк, Є. В. Михайлов // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 164 - 167.
Abstract: Підвищення ефективності перевезень окремих видів вантажу можливо за рахунок використання ефективних логістичних технологій. Одним з досить поширених видів вантажів, які перевезятся залізницями, є сипкі вантажі, упаковані в мішки. Розглянуті можливості підвищення ефективності транспортування таких вантажів за рахунок застосування бесподдонных технологій формування транспортних пакетів. Визначені техніко-економічні переваги такої технології.
Improving the efficiency of transportation of certain types of cargo is possible through the use of effective logistics technologies. One of the fairly common types of goods that are transported by rail are bulk goods, packed in bags. The possibilities of increasing the efficiency of transportation of such goods through the use of bottomless technologies for the formation of transport packages are considered. The technical and economic advantages of this technology are determined.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3270
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Михайлов Євген Валентинович
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_164-167.pdf542,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.