Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3271
Title: Особливості технології кріплення вантажу за допомогою пневмооболочек
Other Titles: Features of the technology of securing cargoes using pneumatic shells
Authors: Цюрюканова, Ю.В.
Михайлов, Є.В.
Tsyurukanova, Yu.V.
Mikhailov, E.V.
Keywords: вантаж
перевезення
вагон
кріплення
пневмооболочка
технологія
ефективність
cargo
transportation
wagon
fastening
pneumatic shell
technology
efficiency
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Цюрюканова Ю. В. Особливості технології кріплення вантажу за допомогою пневмооболочек / Ю. В. Цюрюканова, Є. В. Михайлов // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 168 - 171.
Abstract: Забезпечення збереження тарних вантажів, що перевозяться, є одним з основних завдань залізничного транспорту. Воно багато в чому забезпечується за рахунок надійного його закріплення у вагоні або контейнері. Традиційні технології кріплення з використанням дерев'яних упорів і розпірок є витратними і вимагають вдосконалення. Розглянуті можливості підвищення збереження вантажів за рахунок застосування пневмооболочек. Визначені техніко-економічні переваги такої технології.
Ensuring the safety of transported cargo is one of the main tasks of railway transport. It is largely ensured by its reliable fastening in a rail car or container. Traditional fastening technologies using wooden stops and struts are costly and require improvement. The possibilities of increasing the safety of cargoes through the use of pneumatic shells are considered. The technical and economic advantages of this technology are determined.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3271
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Михайлов Євген Валентинович
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_168-171.pdf398,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.