Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3272
Title: Удосконалення системи трудової мотивації персоналу на підприємствах залізничного транспорту
Other Titles: System of personnel labor motivation at the railway transport industry
Authors: Чернецька-Білецька, Н.Б.
Головіна, Ю.О.
Cherneckaya-Вeleckaya, N.
Holovina, Y.
Keywords: мотивація
продуктивність праці
управління персоналом
технології мотивування
оптимізація системи мотивації праці
motivation
labor productivity
personnel management
motivation technologies
optimization of the labor motivation system
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Чернецька-Білецька Н. Б. Удосконалення системи трудової мотивації персоналу на підприємствах залізничного транспорту / Н. Б. Чернецька-Білецька, Ю. О. Головіна // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 172 - 174.
Abstract: У статті розглянуто теоретичні аспекти управління мотивацією, розвиток теорії і практики мотивації трудової діяльності українськими вченими, вивчені методи стимулювання праці, розглянуто особливості мотивації щодо залізничної галузі. Виконано аналіз діючої системи мотивації в умовах реформування компанії залізничного транспорту, досліджено взаємозв'язок мотивації і продуктивності праці, виділенні основні моменти діючої системи мотивації та підвищення продуктивності праці за рахунок удосконалення системи мотивації робітників залізничного транспорту.
The article discusses the theoretical aspects of motivation management, the development of the theory and practice of labor motivation by Ukrainian scientists, studied methods of stimulating work, considered the features of motivation in the railway industry. The analysis of the current system of motivation in terms of reforming the railway transport company is carried out, the relationship between motivation and labor productivity, highlighting the main points of the current system of motivation and increasing productivity by improving the system of motivation of railway transport workers.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3272
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Чернецька-Білецька Наталія Борисівна
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019 (1)_172-174.pdf183,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.