Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3274
Title: Інноваційні технології в складській логістиці
Other Titles: Innovative technologies in warehouse logistics
Authors: Штиков, А.Р.
Чернецька-Білецька, Н.Б.
Голубенко, О.Л.
Shtykov, A.
Chernetskaya-Вeletskaya, N.
Golubenko, O.
Keywords: склад
складська логістика
інфраструктура
інновації
дрони
роботи
смарт-окуляри
Voicepicking
АСЗ
СУС
RFID
warehouse
warehouse logistics
infrastructure
innovation
drones
robots
smart glasses
VoicePicking
ALS
WMS
RFID
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Штиков А. Р. Інноваційні технології в складській логістиці / А. Р. Штиков, Н. Б. Чернецька-Білецька, О. Л. Голубенко // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 182 - 185.
Abstract: Проаналізовано інноваційні технології, які активно застосовуються або тільки набирають обороти у складській логістиці. Проводиться ознайомлення з новими технологіями на складі. Дається опис кожного виду інноваційних розробок, та їх важливість впровадження в даний момент для роботи підприємств і складів.
Existing innovative technologies that are actively used or are only gaining momentum in warehouse logistics are analyzed. Familiarization with new technologies in the warehouse. A description is given of each type of innovative development, and their importance of implementation at the moment for the operation of enterprises and warehouses.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3274
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Чернецька-Білецька Наталія Борисівна
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_182-185.pdf200,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.