Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3276
Title: Новини в сучасному інформаційному просторі України : матеріали ІІІ студентської наук.-практ. конф. до 100-річчя СНУ ім. В. Даля, 10 лют. 2020 р., м. Сєвєродонецьк
Issue Date: 2020
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Новини в сучасному інформаційному просторі України : матеріали ІІІ студентської наук.-практ. конф. до 100-річчя СНУ ім. В. Даля, 10 лют. 2020 р., м. Сєвєродонецьк / [ред. кол. : Г. П. Бондаренко , І. М. Кошман , О. Л. Кравченко] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 57 с.
Description: До збірника включено матеріали ІІІ студентської науково-практичної конференції «Новини в інформаційному просторі України», що відбулася в лютому 2020 р., у роботі якої взяли участь студенти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Сєвєродонецьк) і Національного університету харчових технологій (Київ). Тези доповідей присвячені актуальним проблемам українського новинного дискурсу – впливу новинних телевізійних програм на формування медіареальності, дотриманню принципів журналістської етики, техніці оформлення періодичних видань, специфіці реклами в українському медіапросторі. Видання розраховане на студентів спеціальностей «Журналістика». Відповідальність за зміст матеріалів і правильність цитування несуть автори.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3276
Appears in Collections:Новини в сучасному інформаційному просторі України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
збірник_студент_тез_ 2020_04.03.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.