Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3304
Title: Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів; м. Сєвєродонецьк, 6 грудня 2019 р.
Issue Date: 2019
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін : освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, викладачів та аспірантів ; м. Сєвєродонецьк, 6 грудня 2019 р. / [за заг. ред. Целіщева О.Б] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, Ін-т міжнар. відносин СНУ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ iм. В. Даля. 2019. – 280 с.
Description: У збірнику матеріалів конференції містяться доповіді та повідомлення науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів України та іноземних держав IV Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 6 грудня 2019 р. До збірника увійшли тези доповідей, присвячені проблемам іноземної філології, перекладу, міжкультурної комунікації, літературознавства, методики викладання іноземних мов. Подано матеріали з проблем та перспектив розвитку світового політичного процесу. Також розглянуто актуальні питання діяльності підприємств, розвитку туризму і сфери послуг в умовах глобалізації та євроінтеграції.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3304
Appears in Collections:Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник_4-ої_міжнарод_конферен_ННІМВ.pdf2,18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.