Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3322
Title: Стимулювання інноваційного характеру самозайнятості населення задля сприяння стійкості розвитку національної економіки
Authors: Бахтіна, Д.С.
Бахтина, Д.С.
Ігумнова, Л.В.
Игумнова, Л.В.
Keywords: самозайнятість
самозанятость
стійкий розвиток
устойчивое развитие
людський капітал
человеческий капитал
Issue Date: Feb-2020
Publisher: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського
Citation: Бахтіна Д. С. Стимулювання інноваційного характеру самозайнятості населення задля сприяння стійкості розвитку національної економіки / Д. С. Бахтіна, Л. В. Ігумнова // Південноукраїнські наукові студії : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 19 груд. 2019 р., м. Одеса / наук. ред.: О. Б. Петінова. – Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2020. – С. 9-12.
Abstract: Людський капітал самозайнятої особи – це такий само (а може ще й більшою мірою) людський капітал, як і у працівників підприємств. Але мобільність самозайнятих осіб вище, а також вище відповідальність за самих себе та результати своєї діяльності. Таким чином, зростання людського капіталу самозайнятих осіб двома шляхами забезпечує стійкий розвиток країни: по-перше, відносні темпи розвитку країни надають якісне місце у глобальній економіці, а тому та держава, яка підтримує високі темпи інвестицій, має отримувати відносно більшу стійкість; по-друге, різні об’єкти інвестування характеризуються різною чутливістю до глобальних та системних ризиків – з цього приводу людський капітал самозайнятих осіб є досить мобільним і тому стійким об’єктом інвестування.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3322
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pivdennoukrainski naukovi studii_19_12_2019_09-12_bahtina_igumnova.pdf465,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.