Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3323
Title: Визначення множини перекладів дериватного терміну та зіставлення його з родовою категорією на прикладі економічного терміну-оксюморону “internal externality”
Authors: Левченко, І.І.
Левченко, И.И.
Keywords: internal externality
externality
екстерналії
экстерналии
якість терміноелементів
качество терминоэлементов
Issue Date: Feb-2020
Publisher: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського
Citation: Левченко І. І. Визначення множини перекладів дериватного терміну та зіставлення його з родовою категорією на прикладі економічного терміну-оксюморону “internal externality”/ І. І. Левченко // Південноукраїнські наукові студії : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 19 груд. 2019 р., м. Одеса / наук. ред.: О. Б. Петінова. – Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2020. – С. 37-40.
Abstract: Переклади економічного терміну «internal externality» з'явилися недавно і у кожному з них виявляються недоліки термінування: 1) невірно орієнтуючого сполучення внутрішній-зовнішній; 2) невірно орієнтуючої конотації терміноелементу «ефект», бо ефекти зазвичай позитивні, а зовнішні ефекти зазвичай негативні. У роботі розглянуто множину перекладів дериватних термінів від терміну “externality” та визначено недоліки окремих елементів цієї множини.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3323
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pivdennoukrainski naukovi studii_19_12_2019_37-40_levchenko.pdf469,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.