Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3332
Title: Електрогідравлічний привід технологічного обладнання
Authors: Степанова, О.Г.
Батурін, Є.О.
Соколов, В.І.
Соколов, В.И.
Sokolov, V.I.
Issue Date: 2020
Publisher: ДП “Український інститут інтелектуальної власності”
Citation: Пат. на корисну модель № 141856 Україна, МПК F15B 7/00. Електрогідравлічний привід технологічного обладнання / О.Г. Степанова, Є.О. Батурін, В.І. Соколов ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u 2019 11067 ; заявл. 11.11.2019 ; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8. – 4 с. : кресл.
Description: Корисна модель належить до галузі автоматичних приводів та може бути використана у верстатах та технологічному обладнанні для обробки матеріалів тощо.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3332
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Патенти
Степанова Оксана Геннадіївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UA 141856 U.pdf241,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.